Zverejnený dokument Oznámenie o začatí správneho konania vo veci

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené od:
12.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Zverejnené do:
27.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf) Žiadateľ: Chez Balzac, s.r.o., Hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava Prevádzka: reštaurácia s pekárňou, Hlboká cesta 7 v Bratislave Vyvesené: 12.06.2019 - 27.06.2019
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
ChezBalzac.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 815,08 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.