Zverejnený dokument Prenájom nebytových priestorov - učebne s príslušenstvom v objekte MŠ Okružná 765/49, 058 01 Poprad