Zverejnený dokument D1 BA, križ. Prievoz - zverejnenie žiadosti o SP

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené od:
09.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené do:
05.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
29742/2019/SCDPK/82282
Názov dokumentu:
D1 BA, križ. Prievoz - zverejnenie žiadosti o SP
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
D1_Bratislava,_krizovatka_Prievoz_-_rekonstrukcia_II_etapa_-_2.cast_-_zverejnenie_ziadosti_o_SP_na_SO_212,216,217,218.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 592,3 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Dopravoprojekt a.s. D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia - žiadosť o stavebné povolenie na SO 212, 216, 217, 218 (2) - 08.10.2019 15-42-46.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 540,41 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.