Zverejnený dokument Zápisnica z rokovania OZ 11. 11. 2021