Zverejnený dokument Oznámenie o uložení zásielky - Lukáčiková Viera