Zverejnený dokument Regionálna veterinárna a potravinová správa

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
04.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
04.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Anotácia dokumentu:
Africký mor ošípaných
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Regionálna veterinárna a potravinová správa - Africký mor ošípaných.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 371,26 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.