Zverejnený dokument Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu (k. ú. Žilina, Žilinská Lehota, Strážov, )

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žilina
Zverejnené od:
13.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Žilina
Zverejnené do:
12.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu (k. ú. Žilina, Žilinská Lehota, Strážov, )
Anotácia dokumentu:
(2995) Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu (k. ú. Žilina, Žilinská Lehota, Strážov, Závodie)
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_79a759b6-2178-4f0b-bd47-0828e3c8fba8.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 2,49 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.