Zverejnený dokument Účasť Komisia pre verejný poriadok

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
24.01.2019
Registratúrna značka:
UJ6
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Účasť Komisia pre verejný poriadok
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Webové sídlo
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
23.01.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
Názov prílohy:
ucast_na_zasadnuti_komisie_pre_verejny_poriadok.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 360,06 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.