Zverejnený dokument Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Sofia Sztojková

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Palárikovo
Zverejnené od:
26.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Palárikovo
Zverejnené do:
27.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Sofia Sztojková
Anotácia dokumentu:
Oznámenie [https://www.obecpalarikovo.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah365_1.pdf&original=verej. vyhl. - sztojková.pdf]
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
verej. vyhl. - sztojková.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 204,21 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.