Zverejnený dokument Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trenčín
Zverejnené od:
13.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Trenčín
Zverejnené do:
27.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Anotácia dokumentu:
DD PSO 019-19 dobrovoľná dražba
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_d9605c9d-0253-42d8-ad6e-e9712ad637c1.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 1,88 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.