Zverejnený dokument Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
25.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
30.04.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 v zmysle zákona 448/2008 Z.z. § 72 ods. 20 b) : nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, jedáleň, opatrovateľská služby
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Webové sídlo
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
25.02.2020
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
30.04.2021
Názov prílohy:
EON 2019 zverejnenie ZPS.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 194,45 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
EON 2019 OS_JED-1.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 190,23 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
PRIEMERNÉ BEŽNÉ VÝDAVKY A PRIEMERNÉ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ (2).pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 173,73 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 - Nocľaháreň.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 190,59 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.