Zverejnený dokument 26Csp/183/2020 - Verejné vyhlásenie rozsudku