Zverejnený dokument Košice – Omská, Holubyho, Tranovského – náhrada murovanej TS330, úprava V531 a NN

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
08.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
06.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Košice – Omská, Holubyho, Tranovského – náhrada murovanej TS330, úprava V531 a NN
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
mk_a_18_19542vsd_enerpro_omska_houbyho_tranovs_vv_sp_2_.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 517,99 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.