Zverejnený dokument Zmena časti dokončenej stavby bytového domu na Wuppertálskej ul. č. 41 v Košiciach

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
08.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
06.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmena časti dokončenej stavby bytového domu na Wuppertálskej ul. č. 41 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu na Wuppertálskej ul. č. 41 v Košiciach, súp. č. 1403, na pozemku reg. KN-C parc. číslo 3755/126, katastrálne územie Grunt v Košiciach, spočívajúcu v realizácií nového dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch 1200 x 2020 mm, medzi izbou a kuchyňou podľa predloženej projektovej dokumentácie,
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
per_lukas_fabian_wuppertalska_41_05649_sp.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 413,56 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.