Zverejnený dokument Oznámenie o začatí KK," Diaľnica D4, Ivanka sever - Rača ", parc. 1982/122, k.ú. Vajnory