Zverejnený dokument Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ 2021