Zverejnený dokument Zásady particip. rozpočtu mesta Poltár na rok 2021