Zverejnený dokument Verejná vyhláška -Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Trenčianska Turná
Zverejnené od:
11.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Trenčianska Turná
Zverejnené do:
10.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška -Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu
Anotácia dokumentu:
Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
47.-upovedomenie-ucastnikov-konania-o-predlozeni-odvolania-dibak.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 180,22 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.