Zverejnený dokument Verejná vyhláška

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
09.10.2019
Registratúrna značka:
275/2019-31-1-22593/3
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
24.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
275/2019-31-1-22593/3
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Polláková Andrea
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
09.10.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
24.10.2019
Názov prílohy:
img-X09124150-0001.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 222,69 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.