Zverejnený dokument Zverejnenie záväznej časti vyhlásenej VZN obce č. 1/2018 pre ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠTRBA v k.ú. Štrba

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Štrba
Zverejnené od:
13.02.2018
Registratúrna značka:
TA3
Autor dokumentov:
Obec Štrba
Zverejnené do:
27.02.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie záväznej časti vyhlásenej VZN obce č. 1/2018 pre ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠTRBA v k.ú. Štrba
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Zverejnenie _zavaznej_casti_vyhlasenej_VZN_obce_c_1_2018_pre_UP-OBCE_STRBA.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 1,41 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.