Zverejnený dokument 10Csp/156/2021 - oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku - podpísané pečaťou