Zverejnený dokument Oznámenie o uložení zásielky-Erik Mikula

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Veľké Zálužie
Zverejnené od:
13.03.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Veľké Zálužie
Zverejnené do:
29.03.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky-Erik Mikula
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Oznámenie_o_uložení_zásielky_E_Mikula.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 73,06 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.