Zverejnený dokument Herbik s.r.o.– Výroba želatínových cukríkov

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Herbik s.r.o.– Výroba želatínových cukríkov
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.05.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti: „Herbik s.r.o.– Výroba želatínových cukríkov“ MČ Košice – Juh, k.ú. Južné Mesto, podnikateľský Areál Dávid https://www.kosice.sk/clanok/herbik-s-r-o-vyroba-zelatinovych-cukrikov
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu