Zverejnený dokument 2Csp/19/2022 - oznámenie o nariadení VVR 2Csp-19-2022 - podpísané pečaťou