Zverejnený dokument 6873/2021 - Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby : „INS FTTH KK KEZM 06 Huncovce ",