Zverejnený dokument Stavebné povolenie

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
09.09.2019
Registratúrna značka:
20-2256-3/2019-Jr
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
25.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
20-2256-3/2019-Jr
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 20, Strojnícka 30, Spišská Nová Ves
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
09.09.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
25.09.2019
Názov prílohy:
19. 2256-Ilasova_DvernyOtvor.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 328,37 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.