Zverejnený dokument Rozhodnutie - ICONA BA

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené od:
26.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené do:
09.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
109359/2020/SV/24603
Názov dokumentu:
Rozhodnutie - ICONA BA
Typ dokumentu:
Elektronický úradný dokument
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie - ICONA BA - protest prokurátora
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
ICONA BA odv. protest - 19.03.2020 13-23-11 - 19.03.2020 13-24-25_P.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 600,27 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.