Zverejnený dokument Oznámenie o uložení zásielky - Komorný Andrej