Zverejnený dokument 3CbZm/171/2016 - 3CbZm/171/2016 - oznam daný na úradnú tabuľu a webovú stránku od 07. 12. 2022 - 15.03.2022