Zverejnený dokument Aktuálny zoznam občanov s uloženými zásielkami 14. 8. 2019

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Zvolen
Zverejnené od:
14.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Zvolen
Zverejnené do:
03.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Aktuálny zoznam občanov s uloženými zásielkami 14. 8. 2019
Anotácia dokumentu:
Abecedný zoznam občanov s adresou trvalého pobytu MESTO ZVOLEN s uloženými zásielkami 14. 8. 2019
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_80db1baa-9411-4a27-a406-ea58d25584a4.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 216,04 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.