Zverejnený dokument Kalendár turistických akcií 2020 KST Sokol Halič

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Halič
Zverejnené od:
14.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Halič
Zverejnené do:
30.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Kalendár turistických akcií 2020 KST Sokol Halič
Anotácia dokumentu:
KAlendár Podujati KST 2020.docx (13.5 kB) [https://www.halic.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah377_2.docx&original=KAlendár Podujati KST 2020.docx]
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
KAlendár Podujati KST 2020.docx
Typ a veľkosť:
file icon: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 13,5 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.