Zverejnený dokument 10Csp/55/2022 - oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku - podpísané pečaťou