Zverejnený dokument Oznámenie o odstávke elektrickej energie

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Zvolen
Zverejnené od:
09.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Zvolen
Zverejnené do:
08.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o odstávke elektrickej energie
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o odstávke elektrickej energie v termíne od: 07.11.2019 07:45 do: 07.11.2019 13:30
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_d483fb27-bdb6-41c8-8f0c-157075330f6a.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 569,01 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.