Zverejnený dokument Výzva na predkladanie ponúk Multifunkčné ihrisko v obci Nová Dedina – Podpora rozvoja športu

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nová Dedina
Zverejnené od:
09.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nová Dedina
Zverejnené do:
07.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk Multifunkčné ihrisko v obci Nová Dedina – Podpora rozvoja športu
Anotácia dokumentu:
Výzva
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu