Zverejnený dokument Rekonštrukcia plynovodov UO01678 Košice - Gaštanová, katastrálne územie Južné mesto na uliciach Gaštanová, Pri Nemocnici, Lipová, Milosrdenstva, Blesková a Turgenevova v Košiciach

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
11.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
10.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rekonštrukcia plynovodov UO01678 Košice - Gaštanová, katastrálne územie Južné mesto na uliciach Gaštanová, Pri Nemocnici, Lipová, Milosrdenstva, Blesková a Turgenevova v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie v zmysle § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
spp_rekonstrukcia_gastanova_sp.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 315,9 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.