Zverejnený dokument ROZHODNUTIE č. 49/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy