Zverejnený dokument Priemerné bežné výdavky a príjmy

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
02.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
30.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Priemerné bežné výdavky a príjmy
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu. Priemerné bežné výdavky v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 - Nocľaháreň.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 43,29 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z plateni....pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 43,36 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 v zmysle zákona 44820....pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 27,14 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.