Zverejnený dokument Faktúry 8-2020

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Čeľadince
Zverejnené od:
17.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Čeľadince
Zverejnené do:
16.09.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Faktúry 8-2020
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Faktúry 08-2020.xlsx
Typ a veľkosť:
file icon: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 12,84 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.