Zverejnený dokument Opatrenie ÚVZ SR - Zákaz hromadných podujatí

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Topoľčianky
Zverejnené od:
26.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Topoľčianky
Zverejnené do:
29.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Opatrenie ÚVZ SR - Zákaz hromadných podujatí
Anotácia dokumentu:
Opatrenie ÚVZ SR_zákaz hromadných podujatí od 24 03 2020.pdf (1.12 MB) [https://www.topolcianky.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah711_3.pdf&original=Opatrenie ÚVZ SR_zákaz hromadných podujatí od 24 03 2020.pdf]
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Opatrenie ÚVZ SR_zákaz hromadných podujatí od 24 03 2020.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 1,12 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.