Zverejnený dokument Rozhodnutie - Bekaert Hlohovec

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Hlohovec
Zverejnené od:
30.06.2020
Registratúrna značka:
EH4
Autor dokumentov:
Mesto Hlohovec
Zverejnené do:
02.09.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
34036/2020/817/KADL
Názov dokumentu:
Rozhodnutie - Bekaert Hlohovec
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa intergrované povolenie - Výroba a súvisiace činnosti
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
2020_06_30_DOLOŽKA 5118.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 285,13 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
2020_06_30_ROZH 5118.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 424,6 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.