Zverejnený dokument Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023.