Zverejnený dokument Pokyny pre rodičov detí k harmonogramu prevádzky MŠ počas letných prázdnin 2021