Zverejnený dokument 31Csp/54/2022 - Oznámenie o podanej žalobe - podpísané pečaťou