Zverejnený dokument Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia pís