Zverejnený dokument Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
14.01.2020
Registratúrna značka:
132/2020
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
13.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
132/2020
Názov dokumentu:
Informácie o začatých správnych konaniach
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Vajanského 41, Spišská Nová Ves
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
14.01.2020
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
13.03.2020
Názov prílohy:
7. InformáciaSprávneKonania_2020.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 607,44 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.