Zverejnený dokument Dodatok č. 02 k VZN č. 01/2019

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Zborov nad Bystricou
Zverejnené od:
30.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Zborov nad Bystricou
Zverejnené do:
31.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OUZNB-895/459/2020
Názov dokumentu:
Dodatok č. 02 k VZN č. 01/2019
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Dodatok č. 02 k VZN č. 01/2020 o poskytovaní sociálnych služieb
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
30.06.2020
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
31.07.2020
Názov prílohy:
DODATOK_č_02_k_VZN_01_2019_ZpS_Harmónia.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 253,22 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.