Zverejnený dokument Zmluva o poskytnutí služieb - stav.dozor - úprava MK