Zverejnený dokument Oznámenie o výberovom konaní

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Moldava nad Bodvou
Zverejnené od:
15.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Moldava nad Bodvou
Zverejnené do:
13.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o výberovom konaní
Anotácia dokumentu:
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda ČSA 22, Moldava nad Bodvou.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
vk-riaditel-ms-csa-190515.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 218,18 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.