Zverejnený dokument Oznámenie o uložení zásielky

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senica
Zverejnené od:
11.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senica
Zverejnené do:
30.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Bauer Jűrgen
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_1b938e02-48d9-4d8e-8981-92723bdfc8b0.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 189,67 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.