Zverejnený dokument Zápis do MŠ

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Veľké Zálužie
Zverejnené od:
13.03.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Veľké Zálužie
Zverejnené do:
04.05.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zápis do MŠ
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Zápis_do_MŠ.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 84,12 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.